Tribuni kalustonhallinta rakennusliikkeille

Tribuni kalustonhallinta rakennusliikkeille ohjelmiston avulla yritys saa oman kalustonhallintansa toimimaan vaivattomasti. Kalustonhallinnan perusta on kalustorekisteri, jonne voidaan kerätä kaikki yrityksen kaluston tiedot yhteen paikkaan. Kun tiedot ovat rekisterissä, tiedetään aina missä työkohteessa tai varastossa laitteet ovat ja ovatko ne vapaana siirrettäväksi toiseen työkohteeseen.

Kalustorekisteri säästää aikaa ja parantaa toiminnan tehokkuutta

Yrityksen kaluston tehokas käyttö edellyttää ajantasaisen kalustorekisterin pitämistä, lisäksi yrityksen toiminta tehostuu, kun tiedetään tarkasti kaluston tilanne. Kalustonhallinta on paras tapa käyttää yrityksen kalustoa parhaalla mahdollisella tavalla sen koko elinkaaren ajan.

Toimintoja suunnitellessa on hyvä tietää millaista ja missä kunnossa olevaa kalustoa on käytettävissä. Kun tiedot ovat ajan tasalla vältytään ongelmilta, esimerkiksi jos kaluston kuntoa tai tarkkaa sijaintia ei tiedetä. Projektien kulut nousevat, jos joudutaan odottelemaan ja etsimään kalustoa.

Kalustorekisteri parantaa kaluston laatua ja vähentää kustannuksia

Kalustokustannuksissa saadaan säästöjä, kun kaluston hankinta, käyttö ja huolto on suunnitelmallista. Kustannussäästöt vaikuttavat suoraan tuottavuuteen. Kalustorekisteristä löytyy aina ajantasainen tieto missä kalustoa on, mitä kalustoa on saatavilla ja missä kunnossa.

Huoltojen suunnittelua varten kalustorekisteri on hyvä työkalu, katsastukset, tarkastukset ja huollot kirjataan järjestelmään, joka tarvittaessa ilmoittaa milloin ne tulee hoitaa. Kalustonhallintajärjestelmän avulla kaluston turvallisuus paranee, koska kalusto on helppo pitää vaatimusten mukaisina ja sen myötä kalustokustannukset laskevat. Kaikki kalustoon liittyvät dokumentit pysyvät tallessa yhdessä paikassa ajan tasalla.

Kun saadaan yrityksen liikuteltava työvälineistö hallintaan:

 • Kustannukset vähenevät, kun kaluston käyttö, hankinta ja ylläpito on suunniteltua.
 • Tuottavuus paranee, kun kustannuksissa säästetään.
 • Säästytään ylimääräisiltä laitevuokrauksilta, kun voidaan hyödyntää omaa laitekantaa tehokkaasti.
 • Jokaiselle laitteelle voidaan kirjata sille tehdyt huollot ja kustannukset. Näin seurataan laitteen huoltokustannuksia ja seurataan milloin laite kannattaa uusia.
 • Voidaan tehdä erilaisia huoltosuunnitelmia, jolloin laitteella määritellään huoltovälit ja huolto-ohjelma. Ohjelma ilmoittaa aina laitteista, joiden huolto on ajankohtainen.
 • Viivästykset vähenevät, kun kaluston puuttuminen tai etsiminen ei aiheuta katkoksia työhön
 • Ajan tasalla olevat, toimivat ja työturvalliset välineet parantavat laatua.

Hyvän kalustonhallinta ohjelmiston ominaisuuksia

Kalustonhallintaan kannattaa hankkia kunnollinen kalustonhallintaohjelmisto, joka mahdollistaa ajantasaisen seurannan kalustolle. Kalustonhallintaohjelmistolla voidaan kerätä myös tietoa investointipäätösten tueksi, esimerkiksi kaluston käyttöaste, tuottavuus, tehdyt huollot ja niiden kustannukset.

Järjestelmän kautta kirjauksia pystytään tekemään työmaalta käsin lisäämällä tietoja suoraan palveluun. Pilvipalveluna toimivassa järjestelmässä kaikki tieto on reaaliajassa, tieto on kaikilla käyttäjillä yhtä aikaa tiedossa, esimerkiksi kalustotilaukset, palautukset, huoltomuistutukset, huollot ja viranomaisten vaatimat tarkastukset.

Käyttöastetta seuraamalla nähdään mitä laitteita tulee käytetyksi, saadun tiedon avulla uuden kaluston hankintaa hallitaan tehokkaammin. Suunnitelmallinen kalustonhallinta ja kaluston kunnossapito ovat tärkeässä osassa etenkin työmaalla, sillä voidaan estää tarpeettomat kustannukset, lisäksi voidaan tehostaa resurssien käyttöä.

Palvelu on muokattavissa omaan yrityksen tarpeisiin ja kalustoon sopivaksi. Tähän saa asiantuntevaa apua ja koulutusta palvelun toimittajan kanssa.

Tribuni kalustonhallinta on sujuva käyttää

Tribunin kalustonhallinta on nykyaikainen pilvipohjainen ohjelmisto, jota käytetään selaimella, tarvitaan vain tietokone tai älypuhelin ja nettiyhteys, joten sitä voidaan käyttää missä vain, esimerkiksi heti työmaalla.

Ohjelman käyttöönotto ei vaadi asennuksia eikä investointeja laitteisiin, koska kaikki tiedot ovat palveluntarjoajan palvelimella ja käytettävissä suoraan selaimella. Palvelimella olevat tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti, joten tiedot ovat aina tallessa.

Ohjelmistoa voidaan käyttää sujuvasti työmaalla suoraan älypuhelimen avulla. Puhelimella luetaan laitteiden viivakoodit ja saadaan laitteen tiedot haettua ohjelmasta tai laite voidaan siirtää uuteen kohteeseen.

Laitekuvien lisääminen onnistuu myös helposti suoraan puhelimella, laitekuva voidaan ottaa aina kun laite siirtyy uudelle työmaalle ja laitteen sen hetkinen kunto tallentuu ohjelmistoon.

Tribunin kalustonhallinnassa kaikki olennainen

 • Kalustorekisteri, jossa ylläpidetään yrityksen kalustotietoja keskitetysti.
 • Työmaat. Työmaarekisteri ja kalustolista.
 • Kaluston siirto ja sijaintitieto. sijaintieto päivitetään siirtämällä laite työmaalta tai vastuuhenkilöltä toiselle. Laite voidaan myös siirtää varastoon tai huoltoon. Siirrosta voidaan kirjata myös arvioitu vapautumisaika.
 • Huollot, ylläpidetään laitteiden huoltosuunnitelmia sekä seurataan huoltokustannuksia, muistutukset huolloista. Huollot suoritetaan ohjelman mukaisesti ja kirjataan laitetietoihin. Poistettava kalusto vähennetään varastosta.
 • Sisäinen laskutus. Laitteen hintatietojen ja sijaintitietojen perusteella saadaan muodostettua sisäinen työmaalaskutusaineisto helposti ja kätevästi. Työmaan kalustokustannukset ovat tiedossa.
 • Ylläpito osion kautta hallitaan ohjelman perustietoja, kuten käyttäjätilejä. Ylläpito hallinnoi kahdenlaisia tilejä, joita ovat pääkäyttäjä sekä työmaamestari. Käyttöoikeudet voidaan rajata ja määrittää käyttäjän roolin mukaan.
 • Raportointi, erilaisia raportteja kuten: Työmaakohtainen kalustoraportti, kalustokohtainen työmaahistoria ja kaluston huoltoraportti.

Tribuni kalustonhallinnan kustannukset

 • Ei aloitusmaksua
 • Käyttäjäkohtainen kuukausimaksu toteutuneiden käyttäjämäärien mukaan.
 • Käyttäjätilit yrityksen itse hallittavissa
 • Tietojen syöttäminen järjestelmään aloituksessa tarvittaessa palveluna
 • Tarvittaessa voidaan sopia koulutus järjestelmän käyttöön.

Tribuni helposti ja sujuvasti käyttöön

Tutustu Tribuni kalustonhallintaa rakennusliikkeille esitteeseen. Voit tilata kalustonhallintaesitteen oheisella lomakkeella, samalla liityt postituslistalle.

Tribuni sopii kaikenlaisille yrityksille, se on käytössä jo sadoilla tyytyväisillä asiakkailla ympäri maata. Pilvipohjainen toiminnanohjaus on turvallinen ja luotettava valinta yrityksesi toiminnan tehostamiseen.

Tribunia voit kokeilla ilmaiseksi 30 päivän kokeilujaksolla. Kokeilemalla Tribunia opit tietämään yrityksellesi sopivat tarpeelliset ominaisuudet.

Tribunin peruspalvelumaksu on käyttäjäkohtainen kuukausimaksu, mikä laskutetaan kuukausittain jälkikäteen toteutuneen käyttäjämäärän mukaisesti. Hinta alkaen 55 €/käyttäjä/kuukausi.

Tilaa tästä Tribuni-kalustonhallintaesite

Täytä lomake ja saat sähköpostissa kalustonhallintaesitteen. Samalla liityt postituslistalle.